+31 341 – 558966 | info@stichtingdeklink.nl

Waar we voor staan

Omdat we hen die het juist zo nodig hebben dat extra stuk leefplezier gunnen, hun zorg is onze zorg!​

Waar we voor staan

Stichting De Klink is in 1976 ontstaan vanuit de wens een bijdrage te kunnen leveren aan het vergroten van het leefplezier van bewoners van ‘s Heeren Loo. Ten behoeve van bewoners van ‘s Heeren Loo, regio Ermelo en regio Midden-Nederland worden droomprojecten op aanvraag uitgevoerd onder de voorwaarde dat deze buiten de verstrekking van de Wet Langdurige Zorg vallen. 

Belangrijk uitgangspunt bij de keuze voor projecten is altijd hetzelfde geweest: ze moeten iets extra’s leveren op het gebied van recreatie en ontspanning voor de bewoners van ‘s Heeren Loo en worden nooit uitgevoerd voor een enkele bewoner.

De ingediende projecten worden door het bestuur, aan de hand van vastgestelde criteria, beoordeeld voor er een besluit over wordt genomen. 

‘De droomprojecten die worden geselecteerd zijn altijd gericht op het uitvoeren van concrete wensen of verzoeken in het belang van de bewoners’. - Harry Schaaphok (Projectcoördinator vervoer)

Ab van der Veen (bestuursvoorzitter Stichting de Klink) in gesprek met
Brechtje Fleur (regiodirecteur 's Heeren Loo Midden-Nederland)

Waar ligt de behoefte?

Er is maar één uitgangspunt voor het realiseren van droom projecten: ontspanning en vermaak van de bewoners van  ‘s Heeren Loo

Voor wie?

Bij het uitvoeren van deze (droom)projecten zorgen we altijd voor een smiley op het gezicht en in het leven van meerdere bewoners.

Van aanvraag tot uitvoer

Na het selecteren van de aanvragen is er nog maar één doel: zorgen dat het zo snel mogelijk geregeld en uitgevoerd wordt. 

Dick van Bloemendaal (secretaris van Stichting De Klink) in gesprek met Ellen Quanten (regiodirecteur 's Heeren Loo Ermelo)


Wist u dat alle droomprojecten van Stichting de Klink worden betaald door Stichting Bewindvoerder 's Heeren Loo? Dit gaat om een bedrag van €150.000 per twee jaar!