+31 341 – 558966 | info@stichtingdeklink.nl

Waar we voor staan

Omdat we hen die het juist zo nodig hebben dat extra stuk leefplezier gunnen, hun zorg is onze zorg!​

Waar we voor staan

Stichting De Klink is in 1976 ontstaan vanuit de wens een bijdrage te kunnen leveren aan het vergroten van het leefplezier van bewoners van ‘s Heeren Loo. Ten behoeve van bewoners van ‘s Heeren Loo, regio Ermelo en regio Midden-Nederland worden droomprojecten op aanvraag uitgevoerd onder de voorwaarde dat deze buiten de verstrekking van de Wet Langdurige Zorg vallen. 

Belangrijk uitgangspunt bij de keuze voor projecten is altijd hetzelfde geweest: ze moeten iets extra’s leveren op het gebied van recreatie en ontspanning voor de bewoners van ‘s Heeren Loo en worden nooit uitgevoerd voor een enkele bewoner.

De ingediende projecten worden door het bestuur, aan de hand van vastgestelde criteria, beoordeeld voor er een besluit over wordt genomen. 

‘De droomprojecten die worden geselecteerd zijn altijd gericht op het uitvoeren van concrete wensen of verzoeken in het belang van de bewoners’. - Harry Schaaphok (Projectcoördinator vervoer)

‘s Heeren Loo en Stichting De Klink - de directie aan het woord

Waar ligt de behoefte?

Er is maar één uitgangspunt voor het realiseren van droom projecten: ontspanning en vermaak van de bewoners van  ‘s Heeren Loo

Voor wie?

Bij het uitvoeren van deze (droom)projecten zorgen we altijd voor een smiley op het gezicht en in het leven van meerdere bewoners.

Van aanvraag tot uitvoer

Na het selecteren van de aanvragen is er nog maar één doel: zorgen dat het zo snel mogelijk geregeld en uitgevoerd wordt. 

Aanmeldingen droomprojecten 2024 gesloten!

De tijd voor het aanmelden van de droomprojecten voor 2024 is voorbij. Alleen al voor de regio Ermelo zijn er maar liefst 29 (!) Klinkprojecten ingediend. Van regio Midden-Nederland zijn de door de directie van 's Heeren Loo goedgekeurde aanvragen nog niet binnen. Na het selecteren van de aanvragen is er nog maar één doel: zorgen dat het zo snel mogelijk wordt geregeld en uitgevoerd.