+31 341 – 558966 | info@stichtingdeklink.nl

Stichting Bewindvoerder 's Heeren Loo

Het ontstaan van Stichting Bewindvoerder

Vanaf het moment dat de financiën van bewoners van ‘s Heeren Loo niet meer in het beheer van ‘s Heeren Loo zelf mocht zijn ontstond op 30 november 1983 Stichting Bewindvoerder ‘s Heeren Loo locatie Ermelo. Een organisatie opgericht voor de bewoners van ‘s Heeren Loo om financiële zaken uit handen te nemen en op een goede en wettelijk verantwoorde manier te regelen. Vaak nemen bewindvoerders werkzaamheden van de verwanten van de bewoners over als zij dit niet meer kunnen of willen. 

Het bestuur van Stichting Bewindvoerder ‘s Heeren Loo is hetzelfde bestuur als het bestuur van Stichting de Klink. 

Opgericht in 1983

Onze taak: beheer financiën bewoners

Al meer dan 800 cliënten mogen ondersteunen

Taken & verantwoordelijkheden van een bewindvoerder

De rechtbank controleert ons als professionele bewindvoerders ieder jaar op deze werkzaamhedenAan de bewoners, welke bij ons onder bewind staan, wordt voor deze werkzaamheden een bedrag in rekening gebracht welke afhankelijk is van de hoogte van het banksaldo van de bewoners. Voor bovengenoemde werkzaamheden ontvangen de acht uitvoerend bewindvoerders geen beloning, wel ontvangen zij een geringe kostenvergoeding. Om deze reden zijn onze tarieven lager dan de tarieven van reguliere bewindvoerderskantoren. Stichting Bewindvoerder ’s Heeren Loo, locatie Ermelo heeft geen winstoogmerk. 

Ieder jaar wordt er een substantieel bedrag van de ontvangen financiën van de bewoners geschonken aan Stichting De Klink. Zij financieren diverse projecten voor bewoners op het gebied van recreatie en ontspanning welke buiten de verstrekking van de Wet Langdurige Zorg vallen. Deze projecten bestaan uit elektrische duo fietsen, (speel)attributen op de groepswoningen zoals schommels, tovertafels, trampolines, loungesets e.d. 

Op deze manier krijgen bewoners een groot deel van de door hen betaalde bedragen aan Stichting Bewindvoerder weer terug via stichting de Klink door gerealiseerde droomwensen op de woongroepen. 

Stichting Bewindvoerder heeft géén winstoogmerk

Onze bewindvoerders ontvangen géén beloning/salaris

Hierdoor kunnen we voor de bewoners lagere tarieven hanteren

Uit de dagelijkse praktijk

 Contact met de persoonlijk begeleider van de cliënt

Als bewindvoerder van de Stichting Bewindvoerder ‘s Heeren Loo heb je regelmatig contact met de begeleiding van de cliënt in de woongroep. Het gaat dan over financieel gerelateerde zaken zoals het opstellen van de jaarbegroting. In deze jaarbegroting komen de uitgaven van de cliënt te staan, zoals kleding, persoonlijke uitgaven, uitstapjes, vakantie etc. Na goedkeuring, door ons als bewindvoerder, kan de begeleiding dit samen met de cliënt uitvoeren. Via periodieke rapportages heeft de bewindvoerder het hele jaar zicht op de uitgaven en wordt er nauw contact gehouden met de persoonlijk begeleider.

Onverwachtse uitgaven

Gedurende het jaar komen er soms onverwachte uitgaven voor waarbij dan overleg plaatst vindt tussen de bewindvoerder en de persoonlijk begeleider. Wanneer het om grote uitgaven gaat is er eerst goedkeuring nodig van de rechtbank. Als bewindvoerder vraag je aan de kantonrechter om toestemming waarbij goed moet worden onderbouwd waarom deze nodig is. Uiteraard is dit enkel mogelijk wanneer de financiën van de cliënt een dusdanige uitgave toelaat. 

Mentorschap

Naast een bewindvoerder voor de financiële zaken hebben cliënten ook een mentor die over het welzijn gaat. Zij hebben hierin een belangrijke adviserende en soms beslissende rol. Net als voor de bewindvoerder geldt dat ook een mentor door de kantonrechter wordt benoemd. In de dagelijkse praktijk vind er regelmatig overleg plaats tussen de bewindvoerder en de mentor over zaken die het leven van een cliënt aangenamer kunnen maken. Omdat voor zowel de bewindvoerder als de mentor het belang van de client voorop staat zal pas na goed overleg voor een grotere uitgave toestemming worden gegeven. 


Vragen over ons werk als bewindvoerder of over Stichting Bewindvoerder ‘s Heeren Loo? Neem dan contact met ons op via het contactformulier op deze website. Wist u dat alle droomprojecten van Stichting de Klink worden betaald door Stichting Bewindvoerder 's Heeren Loo? Dit gaat om een bedrag van €150.000 per twee jaar!