+31 341 – 558966 | info@stichtingdeklink.nl

Aan het woord: Harry Schaaphok en Henk Hop

Door de jaren heen heeft Stichting de Klink projecten gerealiseerd voor een totaalbedrag van . Dit zijn de belangrijkste in het verleden gerealiseerde projecten:

  • Kinderboerderij (Klink-boerderij)
  • Klink-bussen voor het vervoer van groepen cliënten, al dan niet met rolstoelen
  • Kleding en instrumenten voor showband Doe Maar (samengesteld uit cliënten)
  • Opname- en afspeelapparatuur voor radio- en televisie-uitzendingen van de eigen omroep BOS voor en over cliënten
  • Tandems, duo- en elektrische fietsen

Aan tafel zitten Harry Schaaphok en Henk Hop. Twee bevlogen mannen die al jaren betrokken zijn bij Stichting de Klink. Ze stellen zich graag aan u voor.

Harry Schaaphok is sinds 2002 penningmeester van Stichting de Klink. Maar betrokken is hij al vanaf het eerste begin. ‘Naast dat ik 36 jaar in dienst ben geweest bij ‘s Heeren Loo als hoofd administratie ben ik ook betrokken geweest bij de oprichting van Stichting de Klink’, aldus Harry Schaaphok. En, zo vertelt hij, de stichting is ontstaan om projecten te financieren voor cliënten van Stichting de Klink. Projecten waar in de basis geen financiën voor zijn vanuit ‘s Heeren Loo, maar die het leefplezier voor de cliënten aanzienlijk kunnen vergroten. ‘En doordat ik al zolang betrokken ben, weet ik van de hoed en de rand’.

Ook Henk Hop is al lang betrokken bij Stichting de Klink als bestuurslid. Samen met Harry Schaaphok is hij verantwoordelijk voor de projecten van de stichting. ‘Ik ben een geboren en getogen Ermeloër, dus dan is het vanzelfsprekend dat je ‘s Heeren Loo kent’, vertelt Henk Hop. ‘Als gepensioneerd maar actief persoon zoek je naar iets wat bij je past en door mijn werk als bewindvoerder kwam ik bij de Stichting terecht’.

Iedere twee jaar kunnen er aanvragen gedaan worden voor de financiering van projecten. Deze moeten ingediend worden bij de directie van ‘s Heeren Loo waarna deze worden verzameld en voorzien van een offerte toegestuurd worden naar Stichting de Klink. ‘De directie is de eerste zeef, waarna wij, als bestuur, beslissen welke ingediende projecten gefinancierd kunnen worden’, aldus Henk Hop. Per twee jaar is er €150.000 euro beschikbaar om uit te geven aan de projecten. Er komen tientallen aanvragen binnen, dus een selectie maken blijkt niet altijd gemakkelijk te zijn.

Wanneer er akkoord is worden de offertes geaccepteerd en de projecten uitgevoerd. ‘En zo geven we dus per twee jaar €150.000 uit aan mooie nieuwe projecten’ vertelt Harry Schaaphok. Om te kunnen doen wat we nou doen is het belangrijk dat er meer inkomsten worden gegenereerd. ‘Als er geen centen meer zijn houdt het op’, aldus Henk Hop. Er zijn geen verplichtingen voor ons als Stichting de Klink, maar we willen graag blijven doen wat we nu doen.

‘Onbekend maakt onbemind en daarom is het goed dat we ons als Stichting op de kaart blijven zetten. Voor ons zijn donaties noodzakelijk om ons werk goed te kunnen blijven doen. Maar voor nu zetten we ons waar en hoe we kunnen’.


Wist u dat alle droomprojecten van Stichting de Klink worden betaald door Stichting Bewindvoerder 's Heeren Loo? Dit gaat om een bedrag van €150.000 per twee jaar!