+31 341 – 558966 | info@stichtingdeklink.nl

beleidsplan 2022

Doelstelling

Het behartigen van collectieve belangen van cliënten, voor zover deze op intramurale basis, vanuit locatie Ermelo, gebruik maken van één of meer diensten van de Stichting Zorgverlening ’s Heeren Loo gevestigd te Amersfoort.

Middelen om de doelstelling te realiseren

Het behartigen van collectieve belangen van cliënten, voor zover deze op intramurale basis, vanuit locatie Ermelo, gebruik maken van één of meer diensten van de Stichting Zorgverlening ’s Heeren Loo.

De geldmiddelen om de doelstelling te realiseren worden verkregen door:

 • Vaste giften
 • Incidentele giften
 • Erfenissen
 • Donaties van de Stichting Bewindvoerder ’s Heeren Loo locatie Ermelo
 • Rente van het eigen vermogen

Het Beheer van het vermogen

Stichting De Klink heeft een bestuur van minimaal 5 tot 9 leden.

 • Jaarlijks wordt een begroting vastgesteld
 • De penningmeester voert de administratie
 • De exploitatie wordt op de maandelijkse vergaderingen gevolgd.
 • Een accountant controleert jaarlijks de boeken en stelt een jaarrekening samen.
 • Stichting De Klink heeft geen winstoogmerk
 • In de statuten staat vermeld, dat een eventueel batig saldo bij liquidatie ten goede zal komen aan de Stichting Bewindvoerder ’s Heeren Loo, locatie Ermelo

Besteding van gelden

Nadat het bestuur de begroting voor de realisering van de doelstelling heeft vastgesteld, wordt de aanvraagprocedure voor de toekenning van de gelden gestart.

 • Het actualiseren van de website.
 • Het ontwikkelen van nieuwe criteria om in aanmerking te komen voor ondersteuning van De Klink.
 • Het doordenken over de consequenties van de veranderende wetgeving op de financiële positie van onze doelgroep.

Aanmeldingen droomprojecten 2024 gesloten!

De tijd voor het aanmelden van de droomprojecten voor 2024 is voorbij. Alleen al voor de regio Ermelo zijn er maar liefst 29 (!) Klinkprojecten ingediend. Van regio Midden-Nederland zijn de door de directie van 's Heeren Loo goedgekeurde aanvragen nog niet binnen. Na het selecteren van de aanvragen is er nog maar één doel: zorgen dat het zo snel mogelijk wordt geregeld en uitgevoerd.