Previous
Next

Stichting
de Klink

Stichting de Klink is opgericht in 1976.

De Stichting heeft tot doel:

Cliënten van ‘s Heeren Loo, locatie Ermelo, financieel te helpen bij de aanschaf van artikelen en diensten, die buiten de verstrekking van de Wet Landurige Zorg vallen.

Omschrijving doelgroep:

Mensen met een verstandelijke beperking, die intramuraal (wonen binnen ’sHL) gebruik maken van de diensten van s’Heeren Loo, locatie Ermelo en onder andere woonachtig zijn in.

Ermelo, Harderwijk, Nijkerk, Emmeloord, Dronten, Lelystad, Almere, Bunschoten, De Meern en Utrecht.

De bekendste In het verleden gerealiseerde projecten:
20 Maart 2015 opening speeltuin, gefinancierd door de stichting de Klink.

Donatie en Giften.

U kunt ons steunen door:

De gefinancierde projecten bestonden uit:

Aanmelden als Donateur.

U kunt zich aanmelden als donateur:

IBAN: Nl 93 RABO 03877 42 980

Daarbij is van belang dat onze stichting een ANBI erkende instelling is.
Uw bijdragen zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting is.
Onze penningmeester zal u graag informeren.
De Klink laat haar boeken jaarlijks door een accountant controleren.

Beleidsplan.

Doelstelling

Het behartigen van collectieve belangen van cliënten, voor zover deze op intramurale basis, vanuit locatie Ermelo, gebruik maken van één of meer diensten van de Stichting Zorgverlening ’s Heeren Loo gevestigd te Amersfoort.

Middelen om de doelstelling te realiseren.

De geldmiddelen om de doelstelling te realiseren worden verkregen door:

 • Vaste giften
 • Incidentele giften
 • Erfenissen
 • Dotaties van de Stichting Bewindvoerder ’s Heeren Loo,

locatie Ermelo

 • Rente van het eigen vermogen

 

Het Beheer van het vermogen

Stichting De Klink heeft een bestuur van minimaal 5 tot 9 leden.

 • Jaarlijks wordt een begroting vastgesteld
 • De penningmeester voert de administratie
 • De exploitatie wordt op de maandelijkse vergaderingen gevolgd.
 • Een accountant controleert jaarlijks de boeken en stelt een jaarrekening samen.
 • Stichting De Klink heeft geen winstoogmerk
 • In de statuten staat vermeld, dat een eventueel batig saldo bij liquidatie ten goede zal komen aan de Stichting Bewindvoerder ’s Heeren Loo, locatie Ermelo

Besteding van gelden

Nadat het bestuur de begroting voor de realisering van de doelstelling heeft vastgesteld, wordt de aanvraagprocedure voor de toekenning van de gelden gestart.

Aandachtspunten komende periode

 • Het actualiseren van de website
 • Het ontwikkelen van nieuwe criteria om in aanmerking te komen voor ondersteuning van De Klink.
 • Het doordenken van de consequenties van de veranderende wetgeving op de financiële positie van onze doelgroep.

Bestuur Stichting de Klink.

Ondersteuning secretariaat:mw. Marijke Egbertzen, Ermelo
Juridisch adviseur:mr. B.Bongers, Zwolle

Adres secretariaat:

D. van Bloemendaal,
Lijsterlaan 65,
3853 TB ERMELO
tel. 0341 – 55 89 66
E-mail: dickvanbloemendaal@gmail.com.

ANBI

Stichting de Klink heeft de ANBI-status.

De giften aan St. de Klink zijn fiscaal aftrekbaar.

RSIN Fiscall nummer: 8045. 89.045

Beloningsbeleid Stichting de Klink

Door Stichting de Klink worden geen lonen uitbetaald.
Er is geen personeel in dienst.

Bestuursleden ontvangen op declaratiebasis vergoeding van de gemaakte (reis)kosten.